หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 
 
NEWS
อบต.แม่ยางร้อง โทร 054-655-280 โทรสาร 054-655-281 e-mail : maeyangrong48@hotmail.com หรือ saraban_06540207@dla.go.th (เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.)
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยางร้อง
 
พันธกิจ
 
  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค
ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมควบคู่กับอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ปลูกฝังอันดีงานให้คงอยู่
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
  พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
  พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความปรองดองสมานฉันท์
รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดี ความสามัคคี และการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
  พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา การบริหารจัดการด้านการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  พันธกิจที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
  พันธกิจที่ 9 เสริมสร้างการกีฬาให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน องค์กร ทุกภาคส่วน สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอื่น ๆ ด้านกีฬา
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และสวัสดิการทางสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การเมืองและองค์กร
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
การจัดการองค์ความรู้
KM
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร
085-705-8134
สายตรงปลัด
โทร
081-765-4453
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-655-280 ต่อ 10 , 063-823-0581 โทรสาร : 054-655-281  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  
  จำนวนผู้เข้าชม 157,757 เริ่มนับ 27 พ.ย. 2566  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10