หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
ศาสนสถานในตำบลแม่ยางร้อง
สาธารณสุขในตำบลแม่ยางร้อง
การศึกษาในตำบลแม่ยางร้อง
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบลแม่ยางร้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
NEWS
อบต.แม่ยางร้อง โทร 054-655-280 โทรสาร 054-655-281 e-mail : maeyangrong48@hotmail.com หรือ saraban_06540207@dla.go.th (เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
www.maeyangrong.go.th
อบต.แม่ยางร้อง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้า และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายจรัล ศรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
ติดต่อ อบต.แม่ยางร้อง
โทรศัพท์ : 054-655-280 ต่อ 10 , 063-823-0581
โทรสาร : 054-655-281
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 (เงินอุดหนุน) [ 26 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 13 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 58 
O15 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 50 
ขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉาพะ (TOR) การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกร [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิสท์ห้วยแม่ยางน้อย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 89 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1439  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
   
   
 
พร0023.5/ว1529 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.5/ว1515 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.3/ว4148 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.6/ว162 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถขอเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว161 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว160 แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว163 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว159 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว1466 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว1478 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. พุทธศักราช 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.1/ว1455 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว156 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว1441 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.4/ว1451 แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.4/ว1450 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตฯ  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.1/ว1447 การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของ อปท.  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.4/3968 การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองแพร่ ดรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (เมืองแพร่)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว154 แจ้ง อปท.ให้ความเห็น(ร่าง) กฏกระทรวงสุขลักษณะของตลาดฯ ภายในระเวลาที่กำหนด  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว1438 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว1435 แจ้งการตรวจติดตามการดำเนินงานของบ่อขยะในกลุ่ม Clusters ของจังหวัดแพร่ (บ่อขยะแพร่พารวย) และบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
 
   
   
 
อบต.ห้วยโรง งานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง คำอวยพร วันสงกรานต์ จาก นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ (นายกเทศมนตรีตำบลสอง) มอบให้แก่ป [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.สอง เทศบาลตำบลสอง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธีรินธร กาศสมบูรณ์ ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ ใน [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
ทต.ห้วยหม้าย แห่สงกรานต์เวียงสรอง ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 67 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.67 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 16 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.เตาปูน งานปี๋ใหม่เมืองบ้านเฮาตำบลเตาปูน ประจำปี 2567 วันที่ 14 เมษายน 2567 [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านปิน โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลบ้านปิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเตาปูน ในวันที่ 13 เมษายน 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยางร้อง งานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.เตาปูน พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง คำอวยพร จาก นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ (นายกเทศมนตรีตำบลสอง) มอบให้แก่ประชาชนทุกท่ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งแค้ว โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลทุ่งแค้ว [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.เตาปูน ร่วมพิธีลงนามสัญญากู้เงินเพื่อการลงทุนระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล และธนาคารออมส [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
 
   
   
 


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกิ๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เกิ๋ง อำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกิ๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เกิ๋ง อ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันเจน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เกิ๋ง อำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันเจน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เกิ๋ง อำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้างคำแสน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เกิ๋ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาทำเครื่องสักการะดำหัวขอพรผู้สูงอายุแบบพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านเวียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองร้องผาลาดบ้านเวียงใต้ หมู่ท [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านเวียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักลำเ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ท่าข้าม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ดอนมูล จ้างปรับปรุงถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.80 - 4.00 เ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ดอนมูล จ้างปรับปรุงถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าวัดนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านเกริกฤทธิ์ ชัยแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาดบ้านนาจอมขวัญ หมู่ที่ 5 ตำบล [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุกัญญา หม [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาหล [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ห้วยอ้อ จ้างทำขบวนนำสงกรานต์ วิถีชีวิตเมืองลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ห้วยอ้อ จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ห้วยอ้อ จ้างเครื่องเสียงพร้อมรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเครื่องดื่ม และน้ำแข็ง ตลอดงาน ตามโครงการสืบส [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนแห่นางสงกรานต์บานไม่รู้โรยและหนูน้อยสงกรานต์ ทั้งหมด 6 หมู่ [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเช่าเวทีพร้อมติดตั้ง-รื้อถอนเครื่องเสียง บริเวณลานจัดโครงการสืบสานประเพณีสงก [ 9 เม.ย. 2567 ]

 
เว็บไซต์ อบต.แม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2566)    อ่าน 103  ตอบ 0  
 
 
 
   
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ต.แม่ยางร้อง
ที่ทำการ อบต.แม่ยางร้อง
   
   
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้อง แจ้งการขอรับบริการ
ทางออนไลน์ ด้านสาธารณูปโภค
ของ อบต.แม่ยางร้อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐทางออนไลน์
ของ อบต.แม่ยางร้อง
ร้องทุกข์ ทางออนไลน์
ของ อบต.แม่ยางร้อง
 
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
ระบบจองคิวขอรับบริการออน์ไลน์
อบต.แม่ยางร้อง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.แม่ยางร้อง ประจำปี 2567
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ส.ต.อ.กิตติพงษ์ เสาร์แดน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
  คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
     
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.แม่ยางร้อง
 
   
     
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่ยางร้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
การจัดการองค์ความรู้
KM
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร
085-705-8134
สายตรงปลัด
โทร
081-765-4453
 
 
 
 
 
 
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-655-280 ต่อ 10 , 063-823-0581 โทรสาร : 054-655-281  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  
  จำนวนผู้เข้าชม 416,121 เริ่มนับ 27 พ.ย. 2566  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com  
     


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.แม่ยางร้อง
CLICK
 
 
QR code Line ของ
อบต.แม่ยางร้อง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
อบต.แม่ยางร้อง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)